–

Master Leiderschap & Zelfcoaching
Margje Vos

De Master Leiderschap & Zelfcoaching is toekomstgericht en beoogt:

  • authentiek en efficiënt leiderschap in leven, werk en relatie
  • zelfkennis & zelfreflectie & zelfcoaching
  • zelf-coachend vermogen door schrijvend coachen en coachend schrijven
  • de verbinding maken tussen kennis en wijsheid, ratio en intuïtie, verstand en gevoel
  • snel en flexibel schakelen bij veranderingen en tegenslag
  • echt contact maken maken bij afstemming en timing
  • communicatie in relatie
  • leren werken met de structuur van het 7 fasen model voor coaching en leiderschap

Leiderschap & Zelfcoaching wil een stimulerend en inspirerend platform zijn voor vrouwen die kiezen voor meer kwaliteit en vrijheid in leven, werk en relatie(s).

Zelfcoaching
Authentiek functioneren in een steeds veranderende  omgeving vraagt om een snel en vaardig kunnen schakelen bij veranderingen en tegenslag. Tijdens het L&Z train je nieuwe tools en technieken die effectief zijn en groei veroorzaken in het moment van handelen of juist vertragen. Een rekken en strekken op relationeel niveau met behoud van autonomiteit. Door het 7 fasen model zelf toe te leren passen aan de hand van ingebrachte vragen en issues uit eigen (werk) situatie train je op eigen kracht een zelf-coachend vermogen.

De kunst van verbinden
Waarlijk leiderschap dient niet alleen de ratio maar maakt ook gebruik van de scheppende kracht van de verbeelding. Dromen gaan immers altijd vooraf aan de wetenschap (kennis). Met het toepassen van het 7 fasenmodel integreer je de kunst om deze 2 werelden te verbinden. Op eigen kracht steeds opnieuw de verbinding kunnen maken tussen kennis en wijsheid, tussen ratio en intuïtie (eigen wijsheid), tussen hoofd en hart, bewerkstelligt transformatie en innovatie in mens, werk en relatie.

Doelen bereiken in plaats van doelen stellen
Een wezenlijk onderdeel van de training is het ontwerpen van een persoonlijk Power Map Plan. Een PMP is gebaseerd op de intentie, het diepere verlangen dat ten grondslag ligt aan het doel dat je wil bereiken. Werken met Power Map Planning leert je doelen bereiken in plaats van doelen stellen. Tijdens het ontwerpen en realiseren van een Power Map Plan train je naast het gebruikelijke, rationele denken, het creatieve denken. Het denken in mogelijkheden, denken buiten het geijkte kader.

Becoming
Leiderschap & Zelfcoaching in Leven, Werk & Relatie wil een stimulerend en inspirerend platform zijn voor leergierige, ambitieuze en (eigen) wijze vrouwen,. Een vruchtbare oase voor vrouwen die willen worden, worden wat diep van binnen leeft. Vrouwen die naar een beter zelf en zinvolle toekomst streven ook als de omstandigheden anders zijn dan wenselijk. Die willen leven en werken op eigen voorwaarden. Met meer plezier en vrijheid.

Leven en werken vanuit eigenheid schept zelfvertrouwen
Jouw verhaal, jouw eigenheid ontdekken en de verborgen kracht in jouw verhaal door schrijvend coachen en coachend schrijven. Vanuit die eigenheid leven en werken schept zelfvertrouwen en een onuitputtelijke bron van energie en speelse vrijheid.
Het leven leiden dat echt bij je past, waarin wie je bent, wat je doet en hoe je het doet en waarvoor je het doet kan gaan samenvallen door zelfinzicht en zelfcoaching.

Stem geven aan jouw verhaal
Profileren en Manifesteren. Uit de comfortzone stappen en zichtbaar durven worden. Op het juiste moment die stap naar voren doen vanuit je essentie. Profileren en manifest maken wat je in diepste wezen bent en kunt. Dromen, durven maar vooral ook, doen. Een prettig duwtje in de rug kan wonderen verrichten bij het verwezenlijken van datgene wat voor jou van betekenis is.

Leiderschap & Zelfcoaching
De training is praktisch van aard en toekomstgericht met aandacht voor leren zingeven. Ik neem je mee achter de coulissen van het 7 fasen model voor coaching en leiderschap waar je stapsgewijs mee leert werken in jouw situatie of project. Als je het principe getraind hebt van het leiderschapsmodel versta je de kunst om het model toe te passen in je leven, werk en in gelijkwaardig partnerschap.

Voor wie
Voor leiders in wording, kwaliteitszoekers en zieners. Voor schrijfliefhebbers, eigenheimers, bruggenbouwers en verlegen twijfelaars.
Voor diegene die wil dromen maar ook wil durven èn doen. Voor hokjesgeestverjagers en verbindende schakelaars.
Voor professionals, zzp-ers of die dat willen worden.

Voor diegenen die ………
in geborgenheid de stap van strijd, van overleven, naar leven, naar spelen willen maken.

Voor diegene die ………
willen worden en doen waar ze diep van binnen naar verlangen.

Voor diegenen die ………
met lef en visie zichtbaar willen worden in authentiek leiderschap in Leven, Werk & Relatie.

Wat neem ik er van mee
* 7 fasen leiderschap- en coach model.
* Creatief Ondernemerschap tools in Leven Werk & Relatie.
* Communicatiemodel op 4 niveaus voor heldere communicatie.
* Power Map Plan 2019 – 2020.
* Autobiografisch Essay ‘Mijn verhaal’.
* Zelfcoach schrijftechnieken.

Aanmelding
Aanmelden voor de training Leiderschap & Zelfcoaching kan via het aanmeldingsformulier. Nadat ik het aanmeldingsformulier heb ontvangen neem ik contact met je op voor een kennismakingsgesprek daarna wordt je aanmelding definitief.

Heb je vragen of twijfels welke cursus het meest geschikt voor je is kun je me  telefonisch bereiken op: 06-23489249 of via de mail: info@margjevos.nl

Tussen de lesdagen wordt er gewerkt aan een maandelijkse opdracht.
Na 4 lesdagen is er een tussenevaluatie.
De training wordt afgesloten met een autobiografisch essay ‘Mijn verhaal’.
En in de middag een feestelijke inhoudelijk eindpresentatie leiderschap & zelfcoaching.

Data:
Start vrijdag 4 oktober, 8 november, 13 december 2019. 10 en 31 januari ,
27 maart8 mei, 5 juni. 2020. ( 5 juni in afstemming met de groep, deze data zijn definitief als een ieder aanwezig kan zijn).

De bijeenkomsten zijn op vrijdag 1 keer per maand.
Afwisselend een hele dag en een middag (roodgekleurd in het schema is een halve dag).

Tijd: Halve dag 13.00 uur – 16.00 uur. Hele dag 10.00 uur – 16.00 uur. De hele dag is  inclusief lunch van 12.30 uur – 13.30 uur.

Kosten: Inclusief koffie, thee en bijbehoren voor alle lesdagen en op de hele lesdagen inclusief lunch zijn de kosten € 945,00
Zakelijk: € 1445,00 excl. btw

aanmeldenAlgemene Voorwaarden

adminLeiderschap & Zelfcoaching