–

Master
Leiderschap & Verbindende Communicatie
Margje Vos

De Master Leiderschap & Verbindende Communicatie is toekomstgericht en beoogt:

 • De Synthese van vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten in authentiek leiderschap.
 • Eenvoudig en praktisch toepassen van het 7 fasen leiderschap- en coach model.
 • Sneller leren schakelen bij veranderingen en tegenslag.
 • Breed perspectief naast tunnelvisie.
 • Verbindende communicatie vanuit het hart gebaseerd op gelijkwaardigheid.
 • Professioneel omgaan met ongemak en spanning in intieme en spannende gesprekken.
 • Praktische handvatten om ècht contact te durven maken in (professionele) relaties.
 • De magie van het actief en empathisch luisteren.
 • Onderzoekend en verhalend schrijven.
 • Aandacht voor de kracht van verhalen.
 • Zelfkennis & zelfreflectie. Zelf-coachend vermogen door schrijvend coachen.
 • Schrijvenderwijs trainen we de zoektocht naar Eigenheid en Missie.


Authentiek Leiderschap

De Master Leiderschap & Verbindende Communicatie is een inspirerend platform met diepgang en professie voor leergierige en ambitieuze leiders, waarin het onderzoek naar de synthese van mannelijke- en vrouwelijke kwaliteiten in leiderschap centraal staat.

Schrijven geeft diepgang
Onderzoekend en verhalend schrijven. Deze training biedt mogelijkheid tot verdieping. Schrijven boort nieuwe lagen aan in het (zelf) onderzoek van een thema, project of onderwerp. Onderzoekend schrijven geeft inzicht in het verloop en samenhang van het proces. Het laat de zin en betekenis zichtbaar worden.

Communicatie vanuit het hart
Verbindende communicatie vraagt de durf om helder te communiceren in het moment, vanuit het hart. Tijdens de master train je nieuwe tools en technieken die effectief zijn en groei veroorzaken in het helder communiceren. De intimiteit en spanning verdragen in verbindend communiceren, is een essentieel, zo niet een noodzakelijk onderdeel van authentiek leiderschap. Het voorkomt wegkijken, goedpraten en bewerkstelligt diepgang en verbinding. ‘Echte leiders vermijden, onderdrukken of ontkennen conflicten niet. Ze vinden ze vooral een uitdaging’  schrijft Warren Bennis.

Gelijkwaardigheid en Inclusiviteit
De training vindt haar oorsprong in het verlangen naar authenticiteit en gelijkwaardigheid. Om de juiste richting te ontdekken waarin de geschiedenis van mens en samenleving zou kunnen voortgaan. Zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn, zonder onderscheid naar ras, seksuele geaardheid, vermogen, natie of klasse. Deze master richt haar wortels op ‘Nieuwe ethiek’ en inclusiviteit. Zij sluit niet buiten maar wil een wereld bouwen waarin iedereen waarachtig en in heelheid kan leven.

De kunst van vernieuwen
We leven op dit moment in een snel veranderende wereld. Diegenen die getraind zijn of worden in het snel kunnen schakelen tussen verschillende dimensies zijn de leiders van de toekomst. Inspirerend leiderschap is steeds opnieuw kijken wat is er nù nodig en wat is nu in deze veranderde situatie zinvol. Het is een kwestie van steeds herijken, vernieuwen en verversen.

Een wezenlijk onderdeel van de training is het ontwerpen van een persoonlijk of professioneel Power Map Plan (PMP) gebaseerd op de intentie, het diepere verlangen dat ten grondslag ligt aan het doel dat bereikt wil worden. Werken met PMP leert om doelen te bereiken in plaats van doelen te stellen. Het 7 fasenmodel van leiderschap is onlosmakelijk verbonden met PMP.

De weg van droom naar daad in 7 stappen
Profileren en manifest maken wat je in diepste wezen bent, kunt en wil worden. Dromen, durven maar vooral ook, doen. Een prettig duwtje in de rug kan wonderen verrichten bij het verwezenlijken van datgene wat voor jou van betekenis is. Op het juiste moment die stap naar voren zetten kan aan de hand van het 7 stappenplan van leiderschap.

Krachtige Keuzes
Jouw verhaal, jouw eigenheid ontdekken en de verborgen kracht in jouw verhaal door schrijvend coachen en coachend schrijven. Leven en werken vanuit die eigenheid schept zelfvertrouwen en een onuitputtelijke bron van energie en speelse vrijheid. Krachtige keuzes maken om het leven leiden dat echt bij je past, waarin wie je bent, wat je doet en hoe je het doet en waarvoor je het doet kan gaan samenvallen door zelfinzicht en heldere communicatie met jezelf en de ander(en).

Voor wie
Voor schrijfliefhebbers, grensverleggers, dwarsdenkers, vrijheidsstrijders en doorzetters. Voor hokjesgeestverjagers en snelle schakelaars in een snel veranderende wereld. Voor ervaren schrijvers

 Wat neem ik er van mee

 • Zelfkennis en Zelfcoachend vermogen.
 • Tools voor het schakelen tussen het De 3 niveaus van verbinding en het 7 fasen leiderschapsmodel.
 • Onderzoekende 3 ledig schrijftechniek bij dichtwerk en experimenteel 7 ledig schrijftechniek.
 • De sleutel tot Communicatie vanuit het Hart.
 • Verbindende communicatie – Interviewtechnieken – Structuur Intakeformat -Timing – Intimiteit.
 • Praktische handvatten om nooit meer op te zien tegen een functionering- of spannend gesprek.
 • Power Map Plan 2021. Ontwerp groeimodel.
 • Het goud in jouw verhaal. Voor het functioneel (tot instrument) maken van jouw ogenschijnlijk ongemak.
 • Creatief en Vernieuwend Ondernemerschap tools voor Leven Werk & Relatie.

8 lesdagen
1 keer per maand op vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.

Tijdens de lesdagen krijgt iedere deelnemer een keer de mogelijkheid in samenspraak met mij een zelfgekozen thema voor het voetlicht te brengen. Tussen de lesdagen door ontvangt de deelnemer ter inspiratie een schrijfmail. Na 4 lesdagen is er een tussenevaluatie.
De training Leiderschap & Verbindende Communicatie wordt feestelijk afgesloten met een individuele eindpresentatie bestaande uit een individueel deel en een gezamenlijk deel.

Data 2020
Start vrijdag 2 oktober, 6 november, 11 december
Data 2021
22 januari, 26 maart, 23 april, 28 mei. Datum voor de afsluiting in overleg met de groep.

Locatie: Spijslokaal Warffum en Juffer Marthastraat 32d, Warffum.
Openbaar vervoer: Treinstation op loopafstand. Vertrek Groningen 9.22 uur – Aankomst 9.47 uur.
Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur.
Kosten: Inclusief lunch, koffie en thee. Particulier € 945,00 Zakelijk € 1445,00.

Aanmelding
Aanmelden voor deze training kan via het aanmeldingsformulier. Nadat ik het aanmeldingsformulier heb ontvangen neem ik contact met je op voor een kort informatief telefonisch gesprek. Daarna volgt de bevestiging.

 

aanmeldenAlgemene Voorwaarden

adminMaster Leiderschap & Verbindende Communicatie